สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
206
   เมื่อวาน
150
   เดือนนี้
7,928
   เดือนก่อน
10,366
   ปีนี้
108,573
   ปีก่อนนี้
129,099
   รวมทั้งหมด
821,189คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

   
 
ดร.พิเชฐร์ วันทอง
 
 
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
 
นายวันชัย กล้าเอี่ยม
นางเบญญาภา กฤตพงษ์ธร
ดร.สิร์รานี วสุภัทร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นายสมศักดิ์ บัวทอง
นายถวิน ทิมมา
นางทิพวรรณ เตมียกุล
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายไชยวัฒน์ สุคันธวิภัต   นางเยาวภา รัตนบัลลังค์
กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ
     

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : webmaster@singprimary.go.th