สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
199
   เมื่อวาน
381
   เดือนนี้
6,590
   เดือนก่อน
10,145
   ปีนี้
16,735
   ปีก่อนนี้
159,214
   รวมทั้งหมด
441,223คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

   
 
ดร.พิเชฐร์ วันทอง
 
 
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
 
นายบุญรอด ขุนอ่อน
นายจำเนียร วังชากร
นางเบญญาภา กฤตพงษ์ธร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นางวังจันทร์ กิตติภาดากุลำ
นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง
นายบรรเทิง โนนเปือย
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายทองเหมาะ ชื่นกุศล   ดร.สิร์รานี วสุภัทร
กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ
     

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 1600 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
E-mail : webmaster@singprimary.go.th