สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
27
   เมื่อวาน
1,305
   เดือนนี้
13,466
   เดือนก่อน
10,171
   ปีนี้
53,930
   ปีก่อนนี้
159,214
   รวมทั้งหมด
478,418คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

   
 
ดร.พิเชฐร์ วันทอง
 
 
ผอ.สพป.สิงห์บุรี
 
นายบุญรอด ขุนอ่อน
นายจำเนียร วังชากร
นางเบญญาภา กฤตพงษ์ธร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
นางวังจันทร์ กิตติภาดากุลำ
นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง
นายบรรเทิง โนนเปือย
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายทองเหมาะ ชื่นกุศล   ดร.สิร์รานี วสุภัทร
กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ
     

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : webmaster@singprimary.go.th