สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
38
   เมื่อวาน
405
   เดือนนี้
13,931
   เดือนก่อน
12,552
   ปีนี้
105,283
   ปีก่อนนี้
159,029
   รวมทั้งหมด
688,800


ข้อมูลพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร


ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส ๑๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๑๔๑๗
โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๙๘๙
เว็บไซต์ www.singprimary.go.th
E-mail : webmaster@singprimary.go.th

  พื้นที่ความรับผิดชอบในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ที่
อำเภอ
จำนวนตำบล
จำนวนหมู่บ้าน
๑.
อำเภอเมือง
๕๗
๒.
อินทร์บุรี
๑๐
๑๐๕
๓.
บางระจัน
๗๗
๔.
ค่ายบางระจัน
๕๙
๕.
พรหมบุรี
๔๒
๖.
ท่าช้าง
๒๓
 


ดร.พิเชฐร์ วันทอง
ผอ.สพป.สิงห์บุรี

แบบสอบถามความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจต่อการ ให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สิงห์บุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : webmaster@singprimary.go.th