สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
612
   เมื่อวาน
413
   เดือนนี้
9,887
   เดือนก่อน
11,106
   ปีนี้
52,019
   ปีก่อนนี้
70,111
   รวมทั้งหมด
122,130โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง
  โรงเรียนวัดพระปรางค์มุณี โรงเรียนวัดตะโหนด
  โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
  โรงเรียนวัดศรีสาคร โรงเรียนวัดสะอาดราษฏร์บำรุง
  โรงเรียนวัดจักรสีห์ โรงเรียนวัดประโชติการาม
  โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์
  โรงเรียนวัดเสาธงทอง โรงเรียนวัดหัวว่าว
  โรงเรียนบ้านบางสำราญ โรงเรียนวัดโคกพระ
  โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 โรงเรียนวัดตึกราชา
  โรงเรียนวัดกระดังงา โรงเรียนวัดพรหมสาคร
  โรงเรียนวัดข่อย โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย

นายวิทยา ยางสุด
ผอ.สพป.สิงห์บุรี

แบบสอบถามความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจต่อการ ให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สิงห์บุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : saraban04157@obec.go.th