สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
570
   เมื่อวาน
413
   เดือนนี้
9,887
   เดือนก่อน
11,106
   ปีนี้
52,019
   ปีก่อนนี้
70,111
   รวมทั้งหมด
122,130โรงเรียนในเขตอำเภออินทร์บุรี
 

โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี

โรงเรียนวัดล่องกะเบา
  โรงเรียนวัดกลาง โรงเรียนวัดตุ้มหู
  โรงเรียนวัดกระโจม โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
  โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ โรงเรียนวัดแจ้ง
  โรงเรียนวัดระนาม โรงเรียนวัดทอง
  โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ(ไผ่ขาด) โรงเรียนวัดประศุก
  โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล โรงเรียนวัดโบสถ์
  โรงเรียนวัดการ้อง โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน
  โรงเรียนวัดบางปูน โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี
  โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ
  โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ โรงเรียนวัดกำแพง
  โรงเรียนบ้านคูเมือง โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
  โรงเรียนวัดปลาไหล โรงเรียนวัดดอกไม้
  โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง โรงเรียนวัดบ้านลำ
  โรงเรียนวัดน้อย โรงเรียนวัดท่าอิฐ
  โรงเรียนวัดเชียงราก โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
  โรงเรียนวัดเสือข้าม โรงเรียนวัดหนองสุ่ม
  โรงเรียนวัดยาง  

นายวิทยา ยางสุด
ผอ.สพป.สิงห์บุรี

แบบสอบถามความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจต่อการ ให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สิงห์บุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : saraban04157@obec.go.th