สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
358
   เมื่อวาน
520
   เดือนนี้
3,733
   เดือนก่อน
17,552
   ปีนี้
152,040
   ปีก่อนนี้
159,214
   รวมทั้งหมด
576,528โรงเรียนในเขตอำเภอพรหมบุรี
  โรงเรียนวัดเตย โรงเรียนชุนชนวัดเทพมงคล
  โรงเรียนวัดอัมพวัน โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี
  โรงเรียนชุมชนวัดตราชู โรงเรียนวัดหลวง
  โรงเรียนวัดโคปูน โรงเรียนวัดเก้าชั่ง
  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์
  โรงเรียนวัดประสาท โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส
  โรงเรียนวัดชีปะขาว โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์
  โรงเรียนบ้านเก่า  


ดร.พิเชฐร์ วันทอง
ผอ.สพป.สิงห์บุรี

แบบสอบถามความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจต่อการ ให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สิงห์บุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : webmaster@singprimary.go.th