สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
117
   เมื่อวาน
324
   เดือนนี้
9,368
   เดือนก่อน
19,946
   ปีนี้
29,314
   ปีก่อนนี้
149,716
   รวมทั้งหมด
249,141โรงเรียนในเขตอำเภอพรหมบุรี
  โรงเรียนวัดเตย โรงเรียนชุนชนวัดเทพมงคล
  โรงเรียนวัดอัมพวัน โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี
  โรงเรียนชุมชนวัดตราชู โรงเรียนวัดหลวง
  โรงเรียนวัดโคปูน โรงเรียนวัดเก้าชั่ง
  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์
  โรงเรียนวัดประสาท โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส
  โรงเรียนวัดชีปะขาว โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์
  โรงเรียนบ้านเก่า  

นายวิทยา ยางสุด
ผอ.สพป.สิงห์บุรี

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจต่อการ ให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สิงห์บุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : saraban04157@obec.go.th