สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
612
   เมื่อวาน
345
   เดือนนี้
1,996
   เดือนก่อน
11,194
   ปีนี้
60,983
   ปีก่อนนี้
0
   รวมทั้งหมด
60,983โรงเรียนในเขตอำเภอพรหมบุรี
  โรงเรียนวัดเตย โรงเรียนชุนชนวัดเทพมงคล
  โรงเรียนวัดอัมพวัน โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี
  โรงเรียนชุมชนวัดตราชู โรงเรียนวัดหลวง
  โรงเรียนวัดโคปูน โรงเรียนวัดเก้าชั่ง
  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์
  โรงเรียนวัดประสาท โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส
  โรงเรียนวัดชีปะขาว โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์
  โรงเรียนบ้านเก่า  

นายวิทยา ยางสุด
ผอ.สพป.สิงห์บุรี

แบบสอบถามความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจต่อการ ให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สิงห์บุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : saraban04157@obec.go.th